1. Domov
 2. /
 3. Novinky
 4. /
 5. Deň otvorených dverí na far...

Deň otvorených dverí na farmách

Záujemcovia o návštevu svojej adoptovanej kravičky ju môžu navštíviť na tej mliečnej farme, odkiaľ ich kravička pochádza. Na návštevu svojej adoptovanej kravičky je potrebné vopred sa prihlásiť, poslaním Prihlášky na DOD.

Deň otvorených dverí sa bude konať:

[dod-udalosti]

 

Pravidlá Dňa otvorených dverí na farmách

  1. Organizátormi DOD na farmách v rámci kampane Slovenská mliečna rodina – jej projektu Adoptuj kravičku sú:
   • Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, so sídlom Výstavná 4, 949 01 Nitra, zapísaná na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-23346, IČO: 37962876, DIČ: 2021802959, IČ DPH: SZPM nie je platcom DPH
   • Slovenský mliekarenský zväz, so sídlom, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, zapísaná na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3345, IČO: 17 314 402, DIČ: 2020835718, IČ DPH:  SMZ nie je platcom DPH
  2. Organizátori usporiadajú DOD na farmách v 2 termínoch:
   • júna 2018 v piatok od 9:00 do 12:00 hod pre  kolektívy (školské triedy)
   • júna 2018 v sobotu od 9:00 do 12:00 hod pre jednotlivcov – deti a ich rodiny (súrodencov, rodičov)
  3. Každý jednotlivec alebo kolektív (škola, trieda), kto si od septembra 2017 doteraz adoptoval kravičku v rámci kampane Slovenská mliečna rodina – ADOPTUJ KRAVIČKU, si môže svoju kravičku navštíviť na farme, odkiaľ pochádza, pokiaľ to hygienické, veterinárne a iné bezpečnostné podmienky farmy dovolia.Návšteva kravičky je umožnená iba tým, ktorí už majú svoju adoptovanú kravičku a prihlásia sa na jej návštevu na farmu, odkiaľ prichádza, odoslaním Prihlášky na DOD na farmách.Tým, ktorí nemajú adoptovanú kravičku, nevzniká nárok na návštevu farmy počas DOD na farmách.  Avšak, ak do termínu prihlasovania sa na DOD na farmách aj oni adoptujú kravičku, a prihlásia sa na jej návštevu odoslaním Prihlášky na DOD na farmách, vznikne im rovnako nárok na jej návštevu na farme, odkiaľ pochádza.
  4. Jednotlivci, ktorí chcú svoju kravičku na farme navštíviť, sa môžu na DOD na farmách prihlásiť odoslaním Prihlášky na DOD najneskôr do 31.5.2018. Deti vo veku do 18 rokov môžu svoju adoptovanú kravičku navštíviť iba v sprievode rodičov alebo inej dospelej osoby. Rodičia dieťaťa/detí alebo iná zodpovedná dospelá osoba za dieťa/deti je počas konania DOD na farmách za dieťa/deti plne zodpovedná.
  5. Kolektívy, ktoré chcú svoju kravičku na farme navštíviť, sa môžu na DOD na farmách prihlásiť odoslaním Prihlášky na DOD najneskôr do 31.5.2018. Žiaci vo veku do 18 rokov môžu svoju adoptovanú kravičku navštíviť iba v sprievode učiteľa/učiteľky alebo inej dospelej osoby. Učiteľ/učiteľka alebo iná zodpovedná dospelá osoba za kolektív je počas konania DOD na farmách za žiakov v kolektíve plne zodpovedná.
  6. Tí, ktorí sa prihlásia na DOD na farmách odoslaním Prihlášky na DOD na farmách, dostanú do svojho e-mailu potvrdzujúci e-mail o evidovaní ich prihlášky.Tým, ktorí sa na návštevu kravičky vopred neprihlásia, nemôžu organizátori návštevu ich  kravičky garantovať. V prípade, že sa na návštevu kravičky vopred neprihlásia, alebo nedodržia určený čas návštevy, nemusí im byť návšteva umožnená.
  7. Organizátori majú právo DOD neusporiadať na farmách, ktorým to hygienické, veterinárne alebo iné bezpečnostné podmienky nedovoľujú.
  8. Záujemcovia o návštevu svojej kravičky môžu navštíviť v rámci DOD na farmách iba jednu farmu. Pokiaľ pri vypĺňaní Prihlášky na DOD v zozname usporiadajúcich fariem nenájdu farmu, odkiaľ ich kravička pochádza – lebo tá z vážnych: hygienických, veterinárnych alebo iných bezpečnostných dôvodov nemôže DOD na farme usporiadať, organizátori umožnia tomuto záujemcovi prihlásiť sa na inú farmu na návštevu iných kravičiek. V takomto prípade môžu záujemcovia vyplniť a odoslať Prihlášku na inú farmu, ktorá sa v zozname fariem usporiadajúcich DOD na farmách nachádza, aj keď tam nemajú adoptovanú kravičku.
  9. Ak organizátori po spracovaní Prihlášok na DOD zistia, že kravička niektorého prihláseného záujemcu o jej návštevu na farme je už v kravičkovskom nebíčku, tak pridelia tomuto záujemcovi bezodplatne ďalšiu kravičku z tej istej farmy, odkiaľ jej pôvodná kravička pochádzala. Pokiaľ táto farma nebude mať v jej ponuke ďalšie kravičky na adopciu, organizátori ponúknu záujemcovi kravičku z inej farmy, ktorá ešte kravičky na adopciu vo svojej ponuke mať bude. Nanovo pridelená kravička bude mať tú istú výbavu (aj počet dukátov), akú pôvodnej kravičke jej adoptívny rodič počas starostlivosti o ňu vo webovej aplikácii zaobstaral.
  10. Na DOD na farmách si treba so sebou zobrať Prihlášku na DOD spolu s potvrdením o jej prijatí , aby Vás mohli pri návšteve farmy identifikovať. Prihlásení na DOD na farmách si môžu so sebou zobrať aj Rodný list ich kravičky, aby ju na farme mohli ľahšie nájsť.
  11. Počas DOD na farmách prebehnú návštevy kravičiek kolektívne. Tých, ktorí sa vopred na návštevu kravičiek prihlásili, prevedú zástupcovia mliečnych fariem spoločne po farme. Celková návšteva môže trvať podľa počtu prihlásených  do 1- 1,5 hodiny, počas ktorej si svoju kravičku môžu jej adoptívni rodičia nájsť. Organizátori  by radi upozornili aj na to, že vzhľadom na skutočnosť, že kravičky majú svoj denný režim, môže výnimočne dôjsť k situácii, že konkrétnu kravičku počas hodinovej návštevy na mliečnej farme nebude možné vidieť, a to aj napriek tomu, že sa na farme nachádza.  Určite však aj o túto kravičku bude dobre postarané.
  12. Účastník so zapojením do Dňa otvorených dverí na farmách súhlasí s Pravidlami DOD na farmách a udeľuje svoj výslovný súhlas so spracovaním nasledujúcich osobných údajov spoločnostiam: Slovenský mliekarenský zväz (SMZ), so sídlom, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava,  zapísanej na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3345, IČO: 17 314 402, DIČ: 2020835718, IČ DPH:  SMZ nie je platcom DPH a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM), so sídlom Výstavná 4, 949 01 Nitra, zapísanej na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-23346, IČO: 37962876, DIČ: 2021802959, IČ DPH: SZPM nie je platcom DPH ( ďalej len spoločnosti SMZ a SZPM) v rámci „Dňa otrených dverí na farmách“:
   • meno a priezvisko; e-mailová adresa; telefónne číslo; adresa bydliska; fotografie vyhotovené z Dňa otvorených dverí

   a) Meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo a adresu bydliska je nutné spracovať za účelom zaradenia Účastníka do DOD na farmách. Fotografie z Dňa otvorených dverí môžu byť použité na FACEBOOK stránke Adoptuj kravičku a na FACEBOOK stránke Slovenské mlieko b) Tieto osobné údaje budú spoločnosťami SMZ a SZPM spracovávané po dobu trvania DOD na farmách a ďalej 3 roky od jej ukončenia. c) Tento výslovný súhlas je dobrovoľný, bez jeho udelenia však nemožno zaradiť Účastníka do DOD na farmách. d) Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťami SMZ a SZPM, teda správcami osobných údajov, osobné údaje však pre tieto spoločnosti môžu spracovávať aj títo spracovatelia:  Zaisťovateľ technického servisu: Inloop, s. r. o., Petelenova 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 431 985,  zaisťovateľ komunikačného servisu: ecake, s.r.o. Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava, IČO: 46 116 583; JandL, marketing a reklama, s.r.o. Štefánikova 6, 811 05 Bratislava IČO: 313 560 03; BOTICELLI, s.r.o., Vlárska 46, 831 01 Bratislava; zástupcovia mliekarní;  podnikov a hospodárskych a hospodárskych dvorov, ktoré sú zapojené do projektu DOD na farrmách. e) Účastník má právo: požadovať od spoločností informáciu, aké jeho osobné údaje spracovávame; požadovať od spoločností vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov; vyžiadať si u spoločností prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť; požadovať od spoločností vymazanie týchto osobných údajov; vziať svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov akýmkoľvek spôsobom späť. Späť vzatím výslovného súhlasu dôjde k vymazaniu osobných údajov, ak ich ďalšie spracovanie nebude podložené iným dôvodom, ako je výslovný súhlas Účastníka; v prípade pochybností o dodržiavanie povinností so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na spoločnosti alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho s priateľmi!
Novinky
Hrať sa odteraz oplatí ešte viac!
Až do konca septembra vás odmeníme 10 dukátmi za každý ean kód!
Čítať viac
Aktuality
Farmári chránia nielen seba ale aj kravičky!
Všetky kravičky, aj tie adoptované potrebujú byť v čase šírenia koronavírusu ešte viac…
Čítať viac
Aktuality
Kravičkine čarovné Vianoce
Milé deti! Aj kravička sa raduje, keď pani Zima čaruje. Šantí so svojimi…
Čítať viac
Novinky
Vynovená hra 2019 pre Teba
Azda najväčšou novinkou v hre je nové stvárnenie a rozpohybovanie kravičky, ktorá svojou…
Čítať viac