Zažite Deň otvorených dverí a navštívte naše kravičky!

Slovenské mliečne farmy sa rozhodli otvoriť svoje brány pre všetkých, ktorých zaujíma, ako sa slovenskí farmári o kravičky denne starajú a odkiaľ mlieko, z ktorého sa vyrábajú slovenské mliečne výrobky, pochádza.

Termíny DOD 2024

Pre školské kolektívy

14. júna 2024

Pre jednotlivcov

15. júna 2024

  Deň otvorených dverí 2024

  Prihláste sa na Deň otvorených dverí na mliečnych farmách vyplnením vašich údajov najneskôr do 31. mája 2024.

  Kolektív (škola, trieda)
  14.06.2024

  Zodpovedná osoba

   Deň otvorených dverí 2024

   Prihláste sa na Deň otvorených dverí na mliečnych farmách vyplnením vašich údajov najneskôr do 31. mája 2024.

   Jednotlivci (rodiny s deťmi)
   15.06.2024

   Ak je medzi návštevníkmi dieťa mladšie ako 18 rokov, prosím, uveďte meno a priezvisko zodpovednej osoby.

   Ako vyzerá
   Deň otvorených dverí?

   Počas Dňa otvorených dverí na mliečnych farmách vám slovenskí farmári ukážu, ako sa o kravičky denne starajú, odkiaľ mlieko pochádza, ako sa dostáva do mliekarne, kde z neho slovenskí mliekari pripravia kvalitné mliečne výrobky.

   Zoznam mliečnych fariem, realizujúcich Deň otvorených dverí nájdete nižšie na stránke. Na návštevu kravičiek na konkrétnej mliečnej farme je potrebné sa vopred prihlásiť, poslaním Prihlášky na DOD.

   Prihlásiť sa môžete najneskôr do 31. mája 2024

   Zoznam fariem

   Názov farmy Adresa Kraj
   1 Kráľ - Poľnohospodárske podielnícke družstvo so sídlom v Králi Kráľ č. 76, 980 45 Kráľ Banskobystrický
   2 Kriváň - Roľnícke družstvo (Kriváň) 353, 962 04 Kriváň Banskobystrický
   3 Nová Baňa - Farma Boroš s.r.o. Hviezdoslavova 33, 968 01 Nová Baňa Banskobystrický
   4 Bottovo - Roľnícka spoločnosť a.s. (Bottovo) č. 154, 980 41 Bottovo Banskobystrický
   5 Dúbravy - Dvor Dúbravy (Poľnohospodárske družstvo Očová) SNP 360/75, 962 23 Očová Banskobystrický
   6 Očová - Dvor Očová (Poľnohospodárske družstvo Očová) SNP 360/75, 962 23 Očová Banskobystrický
   7 Velušovce - Poľnohospodársko - podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce Májová 65, 956 21 Jacovce Nitriansky
   8 Nové Zámky - Poľnohospodár Nové Zámky, a.s., stredisko Nové Zámky Bešeňovská cesta, 940 85 Nové Zámky Nitriansky
   9 Oponice - Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) Hlavná 561, 951 78 Oponice Nitriansky
   10 Imeľ - AGROCOOP IMEĽ, a.s. Hlavná 54/1, 946 52 Imeľ Nitriansky
   11 Kozárovce - Poľnohospodárske družstvo, Kozárovce 878, 935 22 Kozárovce Nitriansky
   12 Bijacovce - Roľnícke družstvo Bijacovce 217, Bijacovce Prešovský
   13 Kežmarok - Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok Nad traťou č.1, 060 01 Kežmarok Prešovský
   14 Kyjov - ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. č. 248, 065 48 Kyjov Prešovský
   15 Hniezdne - AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. 180, 065 01 Hniezdne Prešovský
   16 Ulič - LESY SR, odštepný závod Ulič Ulič 96, 067 67 Ulič Prešovský
   17 Slatina nad Bebravou - Poľnohospodárske družstvo Slatina nad Bebravou č. 159, 956 53 Slatina nad Bebravou Trenčiansky
   18 Pravotice - PD „BREZINA“ PRAVOTICE, družstvo č. 140, 956 35 Pravotice Trenčiansky
   19 Trnava - Poľnohospodárske družstvo Trnava Modranská č.3, 917 01 Trnava Trnavský
   20 Radošovce - Poľnohospodárske družstvo Radošovce č. 224, 908 63 Radošovce Trnavský
   21 Dolná Krupá - Poľnohospodárske družstvo KRUPÁ v Dolnej Krupej Družstevná 138/2, 919 65 Dolná Krupá Trnavský
   22 Prievaly - Agropartner spol. s r. o. Prievaly 326, 906 34 Prievaly Trnavský
   23 Novoť - AGROVEX Novoť, družstvo , 029 55 Novoť Žilinský
   24 Východná - Farma Východná p.d. Východná 465, 032 32 Východná Žilinský
   25 Záborie - Farma Záborie pri Poľnohospodárske družstvo "SNP" so sídlom v Sklabini č. 153, 038 03 Sklabiňa Žilinský
   Názov farmy Adresa Kraj
   1 Kráľ - Poľnohospodárske podielnícke družstvo so sídlom v Králi Kráľ č. 76, 980 45 Kráľ Banskobystrický
   2 Kriváň - Roľnícke družstvo (Kriváň) 353, 962 04 Kriváň Banskobystrický
   3 Lieskovec - Poľnohospodárske družstvo (Lieskovec) Hradocká 2718, 962 21 Lieskovec Banskobystrický
   4 Bottovo - Roľnícka spoločnosť a.s. (Bottovo) č. 154, 980 41 Bottovo Banskobystrický
   5 Dúbravy - Dvor Dúbravy (Poľnohospodárske družstvo Očová) SNP 360/75, 962 23 Očová Banskobystrický
   6 Očová - Dvor Očová (Poľnohospodárske družstvo Očová) SNP 360/75, 962 23 Očová Banskobystrický
   7 Budmerice - Poľnohospodárske družstvo Budmerice č. 244, 900 86 Budmerice Bratislavský
   8 Velušovce - Poľnohospodársko - podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce Májová 65, 956 21 Jacovce Nitriansky
   9 Oponice - Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) Hlavná 561, 951 78 Oponice Nitriansky
   10 Imeľ - AGROCOOP IMEĽ, a.s. Hlavná 54/1, 946 52 Imeľ Nitriansky
   11 Bijacovce - Roľnícke družstvo Bijacovce 217, Bijacovce Prešovský
   12 Kežmarok - Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok Nad traťou č.1, 060 01 Kežmarok Prešovský
   13 Hniezdne - AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. 180, 065 01 Hniezdne Prešovský
   14 Ulič - LESY SR, odštepný závod Ulič Ulič 96, 067 67 Ulič Prešovský
   15 Medzany - Agrofarma-K, s.r.o. 168, 082 21 Medzany Prešovský
   16 Čachtice - Poľnohospodárske družstvo Čachtice Družstevná 682/ 33, 916 21 Čachtice Trenčiansky
   17 Pravotice - PD „BREZINA“ PRAVOTICE, družstvo č. 140, 956 35 Pravotice Trenčiansky
   18 Trnava - Poľnohospodárske družstvo Trnava Modranská č.3, 917 01 Trnava Trnavský
   19 Radošovce - Poľnohospodárske družstvo Radošovce č. 224, 908 63 Radošovce Trnavský
   20 Dolná Krupá - Poľnohospodárske družstvo KRUPÁ v Dolnej Krupej Družstevná 138/2, 919 65 Dolná Krupá Trnavský
   21 Prievaly - Agropartner spol. s r. o. Prievaly 326, 906 34 Prievaly Trnavský
   22 Sobotište - Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča v Sobotišti č.70, 906 05 Sobotište Trnavský
   23 Novoť - AGROVEX Novoť, družstvo , 029 55 Novoť Žilinský
   24 Východná - Farma Východná p.d. Východná 465, 032 32 Východná Žilinský
   25 Záborie - Farma Záborie pri Poľnohospodárske družstvo "SNP" so sídlom v Sklabini č. 153, 038 03 Sklabiňa Žilinský
   26 Vavrišovo Hospodársky dvor Vavrišovo (Agria Liptovský Ondrej) , Žilinský

   Pravidlá Dňa otvorených dverí (DOD) na farmách 2024

   1. Organizátormi DOD na mliečnych farmách v rámci kampane Slovenská mliečna rodina – jej projektu Adoptuj kravičku sú:
    • Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, so sídlom Výstavná 4, 949 01 Nitra, zapísaná na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-23346, IČO: 37962876, DIČ: 2021802959, IČ DPH: SZPM nie je platcom DPH
    • Slovenský mliekarenský zväz, so sídlom, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, zapísaná na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3345, IČO: 17 314 402, DIČ: 2020835718, IČ DPH: SMZ nie je platcom DPH
   2. Organizátori usporiadajú DOD na mliečnych farmách v 2 termínoch:
    • 14. júna 2024 v piatok od 9:00 do 12:00 hod pre kolektívy (školské triedy)
    • 15. júna 2024 v sobotu od 9:00 do 12:00 hod pre jednotlivcov – deti ai ch rodiny (súrodencov, rodičov)
   3. Každý kolektív (škola, trieda) alebo jednotlivec, kto sa v období od 30.4.2024 do 31.5.2024 riadne zaregistruje cez Registračný formulár/Prihlášku na DOD na www.adoptujkravicku.sk, môže sa zúčastniť DOD na konkrétnej mliečnej farme, podľa zoznamu fariem realizujúcich DOD na mliečnych farmách, pokiaľ to hygienické, veterinárne a iné bezpečnostné podmienky farmy dovolia.
   4. Kolektívy, ktoré majú záujem o návštevu konkrétnej farmy, sa môžu na DOD na mliečnych farmách prihlásiť odoslaním Prihlášky na DOD najneskôr do 31.5.2024. Žiaci vo veku do 18 rokov môžu mliečnu farmu navštíviť iba v sprievode učiteľa/učiteľky alebo inej dospelej osoby. Učiteľ/učiteľka alebo iná zodpovedná dospelá osoba za kolektív je počas konania DOD na mliečnych farmách za žiakov v kolektíve plne zodpovedná.
   5. Jednotlivci, ktorí majú záujem o návštevu konkrétnej farmy, sa môžu na DOD na farmách prihlásiť odoslaním Prihlášky na DOD najneskôr do 31.5.2024. Deti vo veku do 18 rokov môžu mliečnu farmu navštíviť iba v sprievode rodičov alebo inej dospelej osoby. Rodičia dieťaťa/detí alebo iná zodpovedná dospelá osoba za dieťa/deti je počas konania DOD na farmách za dieťa/deti plne zodpovedná.
   6. Tí, ktorí sa prihlásia na DOD na mliečnych farmách odoslaním Prihlášky na DOD na mliečnych farmách, dostanú do svojho e-mailu potvrdzujúci e-mail o evidovaní ich Prihlášky.
   7. Tým, ktorí sa na návštevu mliečnej farmy počas DOD na mliečnych farmách vopred neprihlásia, nemôžu organizátori návštevu mliečnej farmy počas DOD garantovať. V prípade, že sa na návštevu mliečnej farmy počas DOD vopred neprihlásia, alebo nedodržia určený čas návštevy, nemusí im byť návšteva umožnená.
   8. Záujemcovia o návštevu mliečnej farmy počas DOD na mliečnych farmách môžu navštíviť iba jednu farmu, ktorú si vyberú zo zoznamu DOD usporiadajúcich fariem a na ktorú sa riadne prihlásia vyplnením a odoslaním Prihlášky na DOD na www.adoptujkravicku.sk
   9. Na DOD na mliečnych farmách si treba so sebou zobrať Prihlášku na DOD spolu s potvrdením o jej prijatí , aby Vás mohli pri návšteve farmy identifikovať.
   10. Počas DOD na mliečnych farmách prebehnú návštevy kravičiek kolektívne. Tých, ktorí sa vopred na návštevu kravičiek prihlásili, prevedú zástupcovia mliečnych fariem spoločne po mliečnej farme. Celková návšteva môže trvať podľa počtu prihlásených do 1- 1,5 hodiny.
   11. Návštevníci majú možnosť počas DOD si odfotiť kravičku – hlavu kravičky s rozpoznateľným číslom na ušnej známke podľa manuálu fotenia za účelom prihlásenia tejto kravičky do hry Adoptuj kravičku. Fotku hlavy kravičky s rozpoznateľným číslom na ušnej známke môžu návštevníci DOD následne zaslať na info@adoptujkravicku.sk najneskôr do 30.6.2024, aby bola do hry Adoptuj kravičku zaradená. Každý kolektív alebo jednotlivec môže do hry zaslať maximálne 3 fotografie – 3 rôznych kravičiek. Organizátori hry zabezpečia zaradenie vhodnej fotografie do hry najneskôr do 31.8.2024. Pri fotení kravičky – hlavy kravičky s rozpoznateľným číslom na ušnej známky musia návštevníci DOD dodržiavať maximálne bezpečnostné nariadenia farmy.
   12. Organizátori majú právo DOD na mliečnych farmách neusporiadať na tých farmách, ktorým to hygienické, veterinárne alebo iné bezpečnostné podmienky nedovoľujú.