Cookie Policy

Informácie o spracúvaní cookies

Čo sú to cookies?

Pri prevádzkovaní webovej stránky https://www.adoptujkravicku.sk/ (ďalej len „webová stránka“) používame a teda aj spracúvame tzv. cookies.

Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte vo Vašom koncovom zariadení (napr. laptop, tablet, smartfón) vždy, keď navštívite webovú stránku. Súbory cookies sa ukladajú do priečinka určeného na tento účel, ktorý si môžete nastaviť v nastaveniach Vášho prehliadača.

Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, dátum a čas expirácie a samotný obsah, v ktorom si webová stránka ukladá potrebné informácie. Pri Vašej ďalšej návšteve na webovej stránke odošle webový prehliadač informácie zo súboru cookie na náš server, na základe ktorých vám vieme zobraziť relevantnejšie informácie a ponuky. Prehliadač má za úlohu zabezpečiť informácie uložené v cookies súbore pred ich zneužitím a zamedziť k ním prístup iných webových stránok, ako tých, ktoré cookie súbor vytvorili.

Ste zodpovedný za výber a používanie takého internetového prehliadača, ktorý uchová údaje v súbore cookies v bezpečí.

Cookies nespôsobujú vo Vašom koncovom zariadení žiadnu škodu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V cookies sa ukladajú informácie, ktoré vznikajú v súvislosti so špecificky použitým koncovým zariadením, ktoré môžu, ale nemusia viesť získaniu našej vedomosti o Vašej identite.

Aké cookies používame?

Základné súbory cookie. sú základným predpokladom pre prevádzku webovej stránky. Bez týchto cookies negarantujeme správne a bezproblémové fungovanie webovej stránky. V týchto súboroch si ukladáme napríklad identifikátor relácie, ktorú sa vytvára každému návštevníkovi na našej stránke vytvoril (reťazec náhodných znakov a čísel bez výpovednej hodnoty).

Štatistické súbory cookie sú určené na zbieranie informácie o tom, ako používate webovú stránku. Vďaka týmto informáciám máme prehľad o používaní webovej stránky, o tom, ktoré podstránky si prezrelo koľko návštevníkov, a pod. Vďaka týmto informáciám môžeme optimalizovať webovú stránku tak, aby čo najlepšie reagovala na požiadavky našich návštevníkov.

Prevádzkové súbory cookie nie sú nevyhnutné potrebné pre riadnu prevádzku webovej stránky, avšak vďaka týmto súborom vylepšujeme funkčnosť webovej stránky. Ide napríklad o zapamätanie výberu jazykovej verzie webovej stránky, výber Vašej lokality, zmeny rozloženia obsahu webovej stránky, tak aby ste si tieto nastavenia nemuseli opäť nastavovať pri ďalšej návšteve webovej stránky.

Súbory cookie reklamných systémov využívame na efektívne zobrazovanie reklamných ponúk na našich stránkach, ako aj na stránkach partnerov zapojených do spolupráce prostredníctvom reklamných systémov a sietí. Súbory slúžia na zhromažďovanie informácií o vašich zvyklostiach pri prezeraní stránok. Vďaka týmto súborom vieme efektívne cieliť zobrazovanie reklám a zobrazovať vám relevantné ponuky nielen na webovej stránke, ale aj v sieti internetu. Tieto súbory nám taktiež pomáhajú vyhodnocovať naše reklamné aktivity.

Súbory cookie tretích strán. Na webovej stránke môže byť integrovaný obsah našich partnerov – tretích strán. Je v našom maximálnom záujme uistiť sa, že na webovej stránke je vložený obsah len od dôveryhodných a preverených partnerov. Vďaka obsahu tretích strán vkladanému do webovej stránky si môžu aj tieto partnerské stránky počas Vašej návštevy na našich stránkach uložiť súbory cookie do prehliadača na Vašom koncovom zariadení. Ide napríklad o:

  • o nástroje spoločnosti Google, využívané na meranie návštevnosti našich stránok, vyhodnocovanie úspešnosti marketingových aktivít, či zber údajov potrebných na našu efektívnu marketingovú komunikáciu, napr. Google Analytics. V tejto súvislosti sú vypracované a spracúvané pseudonymizované používateľské profily a cookies. Cookies vytvárajú nasledujúce informácie o Vašom používaní webovej stránky (i) typ a verzia prehliadača, (ii) použitý operačný systém, (iii) Referrer-URL (predtým navštívená stránka),(iv) označenie zapojeného počítača (IP-adresa), (v) čas odozvy servera. IP-adresy sú anonymizované, takže nie je možné žiadne priradenie Vašich iných osobných údajov s týmito získavanými údajmi (tzv. IP-Masking). Informácie vytvorené v cookies na tento účel sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Vaša IP-adresa nebude v žiadnom prípade spojená s ostatnými údajmi Google. Tieto informácie budú v určitých prípadoch poskytnuté tretím osobám, ak je to zákonom predpísané alebo ak tretie osoby tieto údaje spracovávajú na základe poverenia. Štatisticky spracované údaje budú v Google Analytics po 14 mesiacoch vymazané. Na báze reportu vypracovaného v Google Analytics neexistuje už žiadny vzťah k Vašej osobe;
  • Onsite-Targeting. Na webovej stránke sú s použitím cookies zhromažďované a vyhodnocované informácie určené na optimalizáciu webovej stránky a reklám zobrazovaných na webovej stránke. Účelom tohto spracúvania je na základe Vášho doterajšieho užívateľského správania zobrazovať na Vašich koncových zariadeniach iba reklamy podľa Vašich skutočných alebo predpokladaných záujmov. Informácie zhromaždené s týmto cieľom obsahujú napr. údaje o tom, o ktoré výrobky ste prejavili záujem. Evidencia a vyhodnotenie sú následne pseudonymizované, čo nám znemožňuje, aby sme vás identifikovali. Údaje spracúvané pri onsite-targetingu v žiadnom prípade nie sú spájané s vašimi ostatnými osobnými údajmi;
  • Re-Targeting. Technológie Re-Targeting rôznych zmluvných partnerov (napr. Google Ads, Facebook) nám umožňujú, aby sme našu online ponuku vytvárali presne podľa Vašich záujmov. Používame pritom súbor cookie, pomocou ktorého sa údaje o Vašich záujmoch zbierajú pri použití pseudonymov. Informácie o Vašom správaní pri surfovaní na marketingové účely sa zbierajú v anonymizovanej forme a v textových súboroch cookies sa ukladajú do pamäte vo Vašom počítači a na základe algoritmu sa analyzujú. Následne môžu byť na webových stránkach ukázané cielené odporúčania výrobkov, ako aj pre Vás zaujímavé personalizované reklamy. Tieto údaje nemôžu byť v žiadnom prípade použité na to, aby osobne identifikovali návštevníka tejto webovej stránky. V súvislosti s Re-targetingom sa nespracúvajú ďalšie osobné údaje a taktiež sa žiadne používateľské profily nespájajú s osobnými údajmi.

Súbory cookie tretích strán nepodliehajú našej priamej kontrole. So zásadami používania súborov cookies a zásadami ochrany súkromia na stránkach našich partnerov sa môže oboznámiť na ich webových sídlach, napr. v prípade Google Analytics tu, Google Ads tu, Facebook tu, tu a tu.

Ako si môžete zmeniť nastavenia používania cookies?

Jednoduchou zmenou nastavenia vo Vašom prehliadači.

Väčšina prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Svoj prehliadač si však môžete nastaviť tak, aby Vo vašom koncovom zariadení neboli ukladané žiadne cookies alebo aby sa vždy objavilo upozornenie pred uložením nového súboru cookie.

Prehliadače sú spravidla nastavené tak, že povoľujú internetovým stránkam používanie súborov cookies. Toto nastavenie si môžete ako užívateľ zmeniť tak, že používanie súborov cookies v prehliadači zakážete pre všetky stránky alebo len pre vybrané stránky. Taktiež si môžete nastaviť, aby Vás prehliadač pri pokuse o vytvorenie súboru cookie upozornil a vyzval na povolenie tejto aktivity.

Inštrukcie na zmenu nastavenia v používaní súborov cookies nájdete v sekcii „Pomoc“ každého prehliadača. Na trhu je dostupných veľké množstvo rôznych internetových prehliadačov, ktoré sa v čase menia a zdokonaľujú. Nie je preto v našich možnostiach skontrolovať spôsob fungovania každého z nich.

Tieto nastavenie je potrebné nastaviť v každom prehliadači a zariadení, ktoré používate k prístupu na internet.

Vaše nastavenie o nepoužívaní súborov cookie vo Vašom prehliadači rešpektujeme. Úplne deaktivovanie cookies však môže spôsobiť, že nebudete môcť využívať všetky funkcionality webovej stránky. V takomto prípade rovnako negarantujeme správnu funkčnosť webovej stránky pri pripojení z Vášho prehliadača.

Právny základ, účel a doba spracúvania cookies

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), pričom za oprávnený záujem na spracúvaní cookies v zásade považujeme účel spracúvania, ktorým je záujem o optimalizáciu webovej stránky, o zlepšovanie našich služieb, ďalej zobrazovanie relevantných informácii a ponúk, ako aj prispôsobovanie webovej stránky Vašim požiadavkám. Použitie cookies ďalej slúži na uľahčenie a spríjemnenie používania webovej stránky pre Vás ako jej užívateľa.

Na webovej stránke môžu byť využívané dočasné a/alebo trvalé cookies súbory. Dočasné súbory cookies sa uchovávajú vo Vašom zariadení, kým ste prítomný na našich stránkach. Trvalé cookies zostávajú vo Vašom zariadení uložené do uplynutia ich platnosti alebo do manuálneho vymazania. Doba, počas ktorej ostávajú súbory cookie uložené vo vašom prehliadači závisí od typu súborov cookie ako aj od nastavenia Vášho prehliadača.

Prenášame cookies do tretích krajín?

V zásade nie, s výnimkou súborov cookies tretích strán, ktoré sú odovzdávané našim partnerom – tretím stranám (napr. Google, Facebook). Servery partnerov sa nachádzajú čiastočne v USA. Odovzdávanie údajov sa uskutočňuje podľa zásad tzv. Privacy Shield.

Kto sme?

Prevádzkovateľmi webovej stránky sú (i) Slovenský mliekarenský zväz, so sídlom Záhradnícka ul. č. 21, 811 07 Bratislava, identifikačné číslo 17 314 402, zapísaný v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-3345, daňové identifikačné číslo 2020835718, neplatca DPH, adresa elektronickej pošty info@adoptujkravicku.sk, telefónne číslo 02 / 554 109 45 a (ii) Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, so sídlom Výstavná ul. č. 654/4, 949 01 Nitra, identifikačné číslo 37 962 876, zapísaný v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-23346, daňové identifikačné číslo 2020835718, neplatca DPH, adresa elektronickej pošty info@adoptujkravicku.sk, telefónne číslo 037/6572 192.

Vaše práva

Viac informácii o spracúvaní Vašich osobných údajov s súvislosti s prevádzkou webovej stránky https://www.adoptujkravicku.sk/ vrátane podrobných informácii o Vašich právach nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spojených s prevádzkou webovej stránky adoptujkravicku.sk.

Osobitne si Vás dovoľujeme upozorniť najmä na Vaše právo namietať voči personalizovanej reklame. Toto právo si môžete uplatniť jednak podaním adresovaným hociktorému prevádzkovateľovi webovej stránky a jednak kliknutím na tlačidlo ukázané na Vašej reklame (napr. „i“), čím sa dostanete na príslušnú webovú stránku jej poskytovateľa. Tam vám bude ešte raz vysvetlená systematika technológie Retargeting a ponúknutá možnosť vystúpenia („Opt-out“). Pri vystúpení od poskytovateľa sa vo Vašom koncovom zariadení uloží tzv. „Opt-out“ cookies, ktoré v budúcnosti zabránia ukazovaniu reklamy príslušného poskytovateľa. Upozorňujeme, že toto vystúpenie sa môže urobiť iba vo Vašom koncovom zariadení a že príslušné „Opt-out“ cookies z Vášho koncového zariadenia nesmú vymazať.