Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom Dňa otvorených dverí na mliečnych farmách 2024

 1. Účastník so zapojením do Dňa otvorených dverí na mliečnych farmách v 2024 (ďalej len DOD) súhlasí s Pravidlami DOD na mliečnych farmách 2024 a udeľuje svoj výslovný súhlas so spracovaním nasledujúcich osobných údajov, ktoré stanovuje nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/ 679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov spoločnostiam: Slovenský mliekarenský zväz (SMZ), so sídlom, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, zapísanej na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3345, IČO: 17 314 402, DIČ: 2020835718, IČ DPH: SMZ nie je platcom DPH a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM), so sídlom Výstavná 4, 949 01 Nitra, zapísanej na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-23346, IČO: 37962876, DIČ: 2021802959, IČ DPH: SZPM nie je platcom DPH ( ďalej len spoločnosti SMZ a SZPM) v rámci „Dňa otvorených dverí na farmách“ :
  • meno a priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, fotografie vyhotovené z Dňa otvorených dverí na mliečnych farmách 2024
 2. Meno, priezvisko, adresu bydliska, e-mailovú adresu a telefónne číslo je nutné spracovať za účelom zaradenia Účastníka do DOD na mliečnych farmách 2024.
 3. Tieto osobné údaje budú spoločnosťami SMZ a SZPM spracovávané po dobu trvania DOD na mliečnych farmách 2024 a ďalej 2 roky od jej ukončenia.
 4. Tento výslovný súhlas je dobrovoľný, bez jeho udelenia však nemožno zaradiť Účastníka do DOD na mliečnych farmách 2024.
 5. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťami SMZ a SZPM, teda správcami osobných údajov, osobné údaje však pre tieto spoločnosti môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
  • Zaisťovateľ technického a komunikačného servisu: okto.digital s.r.o., Nobelova 6, 831 02 Bratislava, IČO: 50 734 547
  • Zástupcovia podnikov a hospodárskych a hospodárskych dvorov, ktoré sú zapojené do projektu DOD na mliečnych farmách v 2024.
 6. Účastník má právo:
  • požadovať od spoločností informáciu, aké jeho osobné údaje spracovávame
  • požadovať od spoločností vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov
  • vyžiadať si u spoločností prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
  • požadovať od spoločností vymazanie týchto osobných údajov
  • vziať svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov akýmkoľvek spôsobom späť. Späťvzatím výslovného súhlasu dôjde k vymazaniu osobných údajov, ak ich ďalšie spracovanie nebude podložené iným dôvodom, ako je výslovný súhlas Účastníka
  • v prípade pochybností o dodržiavanie povinností so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na spoločnosti alebo na Úrad na ochranu osobných údajov