Pravidlá hry

V pravidlách je definované kto sa môže registrovať ako „Jednotlivec“ a kto ako „Kolektív“. Nájdeš tu všetky podmienky a pravidlá pre adopciu kravičky.

 1. Adoptovať kravičku je možné akejkoľvek osobe, či dieťaťu s trvalým pobytom v SR alebo kolektívu (triede materskej či základnej školy) so sídlom v SR.
 2. Za dieťa pre účely projektu Adoptuj kravičku sa považuje každá osoba, ktorá má menej ako 18 rokov a kravičku jej môžu adoptovať len rodičia.
 3. Za kolektív sa pre účely projektu považuje trieda materskej, základnej (inej školy), alebo kolektív. Za školu vykonáva adopciu učiteľ, či výchovný pracovník, ktorý môže realizovať adopciu registráciou na vlastný emailový kontakt, registráciou ako kolektív a zadaním mena-názvu kolektívu.
 4. V prípade, že užívateľ má viac ako 18 rokov, môže kravičku adoptovať aj sám pre seba.
 5. Adopciou nevzniká právny nárok na vlastníctvo kravičky.
 6. K adoptovanej kravičke nevznikajú žiadne práva, povinnosti či iné záväzky.
 7. Adoptovanú kravičku nie je možné predávať, kupovať alebo darovať iným osobám.
 8. Vyhlasovateľ projektu má právo odmietnuť adopciu alebo ju zrušiť v prípade, že má podozrenie o pravdivosti, či úplnosti údajov potrebných k adopcii alebo v prípade podozrenia, že adopcia nie je v súlade s cieľmi podmienkami projektu.
 9. Vyhlasovateľ má právo podmienky adopcie meniť alebo dopĺňať v priebehu realizácie projektu.
 10. Vyhlasovateľ má povinnosť aktuálne podmienky projektu mať zverejnené na www.adoptujkravicku.sk

Ako adoptuje jednotlivec

 1. Zaregistrujte sa ako jednotlivec, ak chcete adoptovať kravičku pre seba, alebo pre svoje dieťa, či inú osobu.
 2. Vyberte si kravičku z farmy, ktorú chcete adoptovať. Po jej zakliknutí bude 10 dní čakať iba na vás.
 3. V priebehu týchto 10 dní nazbierajte 1 slovenský mliečny výrobok. Každý slovenský mliečny výrobok má na obale značku v ovále, ktorá začína písmenami SK a potom nasleduje číslo. Zároveň má výrobok aj svoj EAN kód – číselný kód, ktorý tiež nájdete na obale. Oba tieto kódy je potrebné zadať do systému.
 4. Výrobky môžu byť od jedného slovenského výrobcu, ale nesmú by rovnaké. To znamená, že môžete zadávať výrobky s rovnakou značkou – oválom SK, ale musia mať rôzne EAN kódy.
 5. Po zadaní kódu z výrobku je kravička adoptovaná. Ak zadáte krstné meno svoje alebo osoby pre ktorú chcete kravičku adoptovať a dáte kravičke vlastné meno, uvidíte jej Rodný list.
 6. Na Rodnom liste kravičky budete vidieť jej identifikačné číslo, deň narodenia a farmu na ktorej žije. Bude tam aj krstné meno dieťaťa a meno kravičky, ktoré ste jej dali. Každá kravička je skutočná, žije na reálnej farme. Kravička bude odo dňa adopcie (fiktívne) vaša po celý jej ďalší život.
 7. Rodný list kravičky si môžete stiahnuť, uložiť alebo aj vytlačiť a podarovať osobe pre ktorú ste kravičku adoptovali.
 8. Vami zadané kódy sa po adopcii kravičky premenia na dukáty a môžete sa s ňou aj hrať: kŕmiť, česať, zabávať sa a jedenkrát v roku si ju môžete prísť aj osobne pozrieť.
 9. V priebehu roka sa vám o kravičku budú s láskou starať slovenskí poľnohospodári.
 10. Adoptovať si môžete niekoľko kravičiek o ktoré sa v hre musíte starať, aby boli šťastné.
 11. Pri adopcii kravičky sa môžu zadať len unikátne kódy. To znamená že sa 1 kód výrobku môže zadať len 1 raz.  V hre s kravičkou môžeš zadať ten istý kód výrobku opätovne až po uplynutí doby 3 dní.

Ako adoptuje kolektív

 1. Zaregistrujte sa ako kolektív, ak chcete kravičku adoptovať pre svoju triedu alebo školu.
 2. Vyberte si kravičku z farmy, ktorú chcete adoptovať.  Po jej zakliknutí bude 10 dní čakať iba na vás.
 3. V priebehu týchto 10 dní nazbierajte 5 rôznych slovenských mliečnych výrobkov. Každý slovenský mliečny výrobok má na obale značku v ovále, ktorá začína písmenami SK a potom nasleduje číslo. Zároveň má výrobok aj svoj EAN kód – číselný kód, ktorý tiež nájdete na obale. Oba tieto kódy je potrebné zadať do systému.
 4. Výrobky môžu byť od jedného slovenského výrobku, ale nesmú by rovnaké. To znamená, že môžete zadávať výrobky s rovnakou značkou – oválom SK, ale musia mať rôzne EAN kódy.
 5. Po zadaní kódov zo všetkých 5 výrobkov je kravička adoptovaná. Ak zadáte názov triedy, kolektívu či školy pre ktorú chcete kravičku adoptovať a dáte kravičke vlastné meno, uvidíte jej Rodný list.
 6. Na Rodnom liste kravičky budete vidieť jej identifikačné číslo, deň narodenia a farmu na ktorej žije. Bude tam aj meno/názov kolektívu triedy alebo školy a meno kravičky, ktoré ste jej dali. Každá kravička je skutočná, žije na reálnej farme. Kravička bude odo dňa adopcie (fiktívne) vaša po celý jej ďalší život.
 7. Rodný list si môžete stiahnuť a uložiť alebo aj vytlačiť.
 8. Vami zadané kódy sa po adopcii kravičky premenia na dukáty a môžete sa s ňou aj hrať: kŕmiť, česať, zabávať sa a jedenkrát v roku si ju môžete prísť aj osobne pozrieť.
 9. V priebehu roka sa Vám o kravičku budú s láskou starať slovenskí poľnohospodári.
 10. Adoptovať si môžete niekoľko kravičiek o ktoré sa v hre musíte starať, aby boli šťastné.
 11. Pri adopcii kravičky sa môžu zadať len unikátne kódy. To znamená že sa 1 kód výrobku môže zadať len 1 raz.  V hre s kravičkou môžeš zadať ten istý kód výrobku opätovne až po uplynutí doby 3 dní.