Ako adoptovať

 1. Vyberte si kravičku, ktorú chcete adoptovať. Po jej zakliknutí bude desať dní čakať iba na Vás.
 2. V priebehu týchto 10 dní nazbierajte 10 rôznych slovenských mliečnych výrobkov. Každý slovenský mliečny výrobok má na obale takýto OVÁL, ktorý začína písmenami SK. Za písmenami SK nasleduje číselný OVÁL KÓD.
 3. Zadávajte postupne OVÁL KÓDy každého z 10-ich výrobkov, ktoré ste nazbierali. Ku každému výrobku okrem OVÁL KÓDU zadajte aj jeho EAN KÓD. Ten nájdete tiež na obale výrobku.
 4. Výrobky môžu byť od jedného slovenského výrobcu ale nesmú byť rovnaké. To znamená, že môžete zadávať výrobky s rovnakým OVÁL KÓDom ale musia mať rôzne EAN KÓDy.
 5. Po zadaní kódov zo všetkých 10 výrobkov je kravička adoptovaná. Ak zadáte krstné meno dieťaťa, ktorému ste kravičku adoptovali a dáte kravičke vlastné meno, uvidíte hneď jej Rodný list.
 6. Na Rodnom liste kravičky budete vidieť jej reálnu fotografiu s identifikačným číslom, deň narodenia a farmu, na ktorej žije. Bude tam tiež krstné meno dieťaťa, aj meno, ktoré ste kravičke dali. Každá kravička je skutočná, žije na reálnej farme.
 7. V priebehu roka sa Vám o ňu slovenskí poľnohospodári budú s láskou starať.
 8. Dieťa ju môže každý deň na počítači hladkať, česať a kŕmiť.
  Jedenkrát za rok v určený deň si ju môžete prísť osobne pozrieť.
 9. Dieťa má kravičku adoptovanú odo dňa Adopcie po celý jej ďalší život.
 10. Každé dieťa si môže adoptovať až dve kravičky.

Adoptujte si kravičku