Zaujímavosti

  1. Prvé tri mesiace života sa kravičke hovorí teliatko. Potom, pokiaľ sa jej nenarodí prvé mláďatko ju voláme jalovička. Odkedy sa jalovičke narodí prvé mláďatko, začína dávať mlieko a nazývame ju kravička. Kravičky môžu byť strakaté alebo jednofarebné. Farbu môžu mať od bledohnedej až po skoro čiernu, Na slovenských farmách žijú najčastejšie hnedé strakaté.
  2. Jedna kravička za deň dá 50 – 70 litrov mlieka. Toto mlieko sa odváža do mliekarní, kde sa z neho vyrábajú chutné jogurty, syry, maslo a iné mliečne výrobky.
  3. Kravička býva na farme so svojimi kamarátkami. Na jednej farme býva spolu aj niekoľko stoviek kravičiek. Dvakrát za deň papá, najmä trávičku. Kravičky chodia spať zavčasu, aby skoro ráno mohla dať mliečko.
  4. O kravičky sa s láskou starajú celý život poľnohospodári. Kŕmia ich, umývajú, češú a niekedy sa s nimi aj hrajú.
  5. Jedna kravička môže mať aj viac ako desať teliatok a dožívajú sa okolo 10 rokov.
    Potom odchádzajú do kravičkovského neba.
  6. Jedna kravička nám môže dať za celý svoj život až stotisíc litrov mlieka.